Місце наглядової ради Президентського оркестру України в забезпеченні функціонування оркестру

Роздуми члена наглядової ради Національного президентського оркестру щодо порушень правових норм Положення про оркестр та інших норм, встановлених указами Президента України щодо національних закладів (установ) України 

Історична довідка


Історія створення наглядової ради Президентського оркестру унікальна як і передісторія заснування оркестру, який у 1997 році отримав назву Президентський оркестр Національної Гвардії України.


Перед цим згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України (на той час глави держави) за підписом Кравчука Л.М. від 29.11.1991 №1861-ІІХ було доручено Командувачу Національної Гвардії України полковнику Кухарцю В.О. створити Оркестр урочистих церемоній.


Це доручення було успішно виконано народним артистом України полковником Молотаєм А.М., який став художнім керівником та головним диригентом створеного ним оркестру на базі оркестрів внутрішніх військ.

 

Саме цей оркестр (практично відразу після прийняття Конституції України) згідно з Указом Президента України від 30.12.1997 №1397/97 отримав найменування «Президентський оркестр Національної Гвардії України», який за цим актом має свій штандарт та символізує конституційні повноваження Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.


З метою врегулювання діяльності Президентського оркестру в 1998 році глава держави своїм указом від 12.06.1998 №616 затвердив Положення про Президентський оркестр Національної гвардії України, який у зв’язку з розформуванням Національної Гвардії України з 2000 року вже мав найменування «Президентський оркестр Збройних Сил України».


При цьому Президентський оркестр спочатку було підпорядковано Командувачу Національної гвардії України, а пізніше – Міністрові оборони України, які мали повноваження призначати та звільняти начальника оркестру, його заступника та художнього керівника.


Принагідно звертаю увагу, що жодний заклад (установа) культури України не має такого статусу, який має Президентський оркестр, положення про який своїм указом затвердив глава держави.


Наприклад, сьогодні указами Президента України затверджуються положення про такі державні структури як Генеральний штаб Збройних Сил України, постановою Кабінету Міністрів України затверджене положення про Міністерство оборони України, а положення про військово-музичні установи Збройних Сил України у 2015 році затвердив своїм наказом Міністр оборони України.

 

Отже саме з 12 червня 1998 року розпочинається відлік історії наглядової ради Президентського оркестру, яку відповідно до п.10 Положення про оркестр було створено з метою контролю  за діяльністю оркестру та за використанням коштів, що є на його рахунках та яку очолює Глава Адміністрації Президента України, затверджуючи персональний склад наглядової ради.

 

Водночас без погодження з наглядовою радою, яку очолював Глава Адміністрації Президента України,  ані Командувач Національної гвардії, ані Міністр оборони України не мали повноважень затверджувати кількісний склад оркестру, призначати чи звільняти художнього керівника - головного диригента оркестру.


Так само згідно з Положенням про оркестр не мав повноважень і начальник оркестру призначати чи звільняти творчі кадри оркестру, ігноруючи персональну відповідальність художнього керівника оркестру за художній рівень репертуару та добір творчих кадрів.

 

Сама наявність наглядової ради Президентського оркестру на чолі з Главою Адміністрації Президента України, стримувала гарячі голови порушувати правовий порядок щодо оркестру, навіть за умов збільшення повноважень наглядової ради з отриманням у квітні 2003 року Президентським оркестром статусу національного.


Зокрема згідно з Указом Президента України від  16.06.1995 №451 щодо положення про національний заклад (установу) України на наглядову раду Національного президентського оркестру крім попередніх повноважень контролю також покладалися повноваження забезпечення  функціонування  цього національного закладу України.


Тому до 23 січня 2013 року (дата, коли з третьої редакції Положення про Національний президентський оркестр було вилучено правову норму, згідно з якою наглядова рада вже не очолюється Главою Адміністрації Президента України) вагомих підстав для занепокоєння щодо забезпечення функціонування оркестру та здійснення контролю за його  діяльністю у наглядової ради не виникало.


Це стосується і періоду, коли з серпня 2003 до січня 2013 року на виконання відповідного Указу Президента  України склад наглядової ради Національного президентського оркестру вже затверджувався Кабінетом Міністрів України, який брав на себе сміливість у відповідному розпорядженні призначати на посаду голови наглядової ради Оркестру, не Главу Адміністрації (Секретаріату, Офісу) Президента України.


Про порушення правового порядку, встановленого щодо Президентського оркестру та національних закладів (установ) України 


На превеликий жаль з січня 2013 року із затвердженням третьої редакції Положення про Національний президентський оркестр вищезгаданий стримуючий фактор наявності наглядової ради оркестру, яку очолює Глава Адміністрації Президента України, для потенційних порушників встановленого главою держави правового порядку щодо Президентського оркестру зник.


Але спочатку доцільно звернути увагу, що з 2013 року третьою редакцією Положення про Національний президентський оркестр Президентом України було введено посади директора оркестру та заступника директора оркестру замість попередніх посад начальника та заступника начальника оркестру.


При цьому Міністр оборони України з січня 2013 року отримав більш обмежені повноваження щодо призначення на посади та звільнення з посад і директора оркестру, і художнього керівника оркестру тільки за попередньою згодою (погодженням) наглядової ради. До цього обмеження повноважень Міністра оборони України щодо призначення/звільнення начальника оркестру не було.


Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 року було затверджено оновлений склад наглядової ради Президентського оркестру, який очолили співголови Рожок В.І. (ректор Національної музичної академії імені П.І. Чайковського, який у 2020 році помер) та Толстоухов А.В. (радник, спеціальний уповноважений Прем’єр-міністра України).

 

Зрозуміло, що службовий статус і впливовість співголів наглядової ради теперішнього складу істотно відрізняється від статусу та впливовості глав Адміністрації (Секретаріату, Офісу) Президента України.

 

Можливо саме це призвело до низки серйозних порушень правових норм, якими врегульовується діяльність національних закладів України і національного президентського оркестру, з боку посадовців Міністерства оборони України та директора оркестру.

 

Зокрема:

 

всупереч п.1 Положення про Національний президентський оркестр, згідно з яким оркестр підпорядковується Міністру оборони України, не без участі осіб, які виконували обов’язки «директора» Оркестру, відбулося його функціональне підпорядкування Генеральному штабу Збройних Сил України, зокрема Військово-музичному управлінню Збройних Сил України, керівник якого  Дашковський В.А. перебрав на себе згадане повноваження Міністра оборони України та повноваження наглядової ради національного закладу щодо забезпечення функціонування оркестру та контролю за його діяльністю, проводячи перевірки та втручаючись у діяльність оркестру, не маючи на це повноважень згідно з Положенням про оркестр; принагідно слід зазначити, що ректор Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського Рожок В.І. у своєму листі від 18.06.2012 №702 щодо правдивості його підпису у листі-зверненні в травні 2012 року до народного депутата України В.В.Забарського про призначення підполковника запасу В.А.Дашковського на посаду начальника військово-музичного управління - головного військового диригента, повідомляв, що цей лист-звернення він не підписував. Проте це не завадило пану Дашковському В.А. таки призначитись на цю посаду у 2014 році;

 

на сьогоднішній день статус директора оркестру, обов’язки якого виконує Москаленко І.С., є невизначеним, оскільки згідно з п.6 Положення про оркестр директор призначається Міністром оборони України за попередньою згодою наглядової ради оркестру; водночас до наглядової ради оркестру документів щодо отримання згоди на призначення Москаленка І.С. на посаду директора з 2013 року по теперішній час не надходило; з аналізу листа директора департаменту  Міноборони  від 26.08.2020 №414/1/523 випливає, що  посаду директора пан Москаленко І.С. взагалі виконує без відповідного наказу Міністра оборони України; на офіційне звернення відповідального секретаря наглядової ради оркестру до Національного президентського оркестру (вих.№5/2020 від 30.11.2020, вх.№458 від 30.11.2020) щодо ознайомлення з особовими справами з питань призначення (звільнення) Москаленка І.С., Гусака М.В. та інших творчих кадрів оркестру в канцелярії закладу згадані кадрові документи за усним наказом Москаленка І.С. всупереч п.10 Положення про оркестр видавати відмовили;

 

можливо вищезгадане неправомірне «функціональне перепідпорядкування» Національного президентського оркестру Генеральному штабу Збройних Сил України надихнуло Москаленка І.С. і на неправомірні звільнення та призначення творчих кадрів, враховуючи власні інтереси та ігноруючи персональну відповідальність художнього керівника оркестру за добір творчих кадрів згідно з п.8 Положення про оркестр; це стосується і оформлення подання щодо призначення підполковника Гусака М.В. на посаду заступника начальника оркестру, якої немає згідно з Положенням про оркестр, і тому він сьогодні також не має належних повноважень виконувати обов’язки заступника директора оркестру; про неповагу Москаленка до п.8 Положення про оркестр свідчать також факти звільнення/призначення у 2020 році без згоди художнього керівника оркестру заслуженого діяча мистецтв України диригента оркестру Золотарьова С.М. та інших творчих кадрів;

 

порушено також ст.2 Указу Президента України від 16.06.1995 року №451 в редакції Указу Президента України від 27.01.1999 №70, згідно з якою органам виконавчої влади заборонено передавати закріплене за національними закладами (установами) України майно, що перебуває у державній власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям, проте в Міноборони було неправомірно здійснило таку передачу  20.04.2016 року щодо вантажного автомобіля та напівпричепу-рефрижератору, закріпленого за Національним президентським оркестром.

 

Штандарту Президентського оркестру протягом 20 років перебування  закріпленого за оркестром державного майна в управлінні Міністерства оборони України, також досі немає.

 

Проте будемо сподіватися, що письмове інформування про виявлені недоліки  Міністра оборони України та особисті контакти співголови наглядової ради з керівництвом Міністерства оборони України таки змінять ситуацію на краще, хоча керівник департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міноборони у своїй відповіді від 26.08.2020 №414/1/523 на звернення до Міністра оборони України співголови та відповідального секретаря наглядової ради від 15.07.2020 №3/2020 вважає, що фактів порушень, зазначених у зверненні, не підтверджено.

 

 Висновки та пропозиції


На сьогоднішній день внаслідок проведення організаційних заходів в Міністерстві оборони України правовий порядок, встановлений актами глави держави щодо Національного президентського оркестру, порушується, вважаючи, що ця національна установа є складовою Збройних Сил України та ігноруючи правові норми Положення про оркестр, яке затвердив Президент України, зокрема повноваження наглядової ради оркестру та персональну відповідальність художнього керівника оркестру за художній рівень репертуару та добір творчих кадрів, а виявлені порушення чинного законодавства певні особи мають намір «замаскувати» шляхом формування «кишенькового» складу наглядової ради оркестру та розробленням і затвердженням «встановленим порядком» Положення про наглядову раду Національного президентського оркестру.


Насправді одним із реальних шляхів збереження від занепаду Національного президентського оркестру та забезпечення його функціонування на світовому рівні  було б доручення глави держави Кабінету Міністрів України невідкладно передати державне майно, закріплене за цією національною установою, в управління іншого центрального органу виконавчої влади, наприклад Міністерству внутрішніх справ України, та своїм актом підпорядкувати оркестр безпосередньо Міністру внутрішніх справ України, а також ввести посаду «генеральний директор-художній керівник», щоб назавжди виключити потенційну можливість незаконних призначень та звільнень творчих кадрів в оркестрі; 

 

розглянути можливість відновити правову норму, що наглядову раду «президентського» оркестру очолює Глава Офісу Президента України, який затверджує або подає на затвердження положення про наглядову раду оркестру, та за погодженням з яким Кабінет Міністрів України затверджує персональний склад наглядової ради Національного президентського оркестру.

 

Світлана Сілсава, ознайомившись з матеріалами, розміщеними в інтернеті, та прослухавши коментарі заслуженого діяча мистецтв України (2004), старшого інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України (1995-2001), заступника керівника Управління з питань діяльності військових формувань – завідувача відділу по роботі з Міністерством оборони України (2002-2003), кандидата технічних наук (1987), доцента (1991), державного службовця третього рангу (2004), члена наглядової ради Національного президентського оркестру (з 2003) Володимира Мельникова. 10.12.2020, Київ.
Обновлен 05 фев 2021. Создан 14 дек 2020  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником